Dalyvavimas savanoriškoje veikloje: situacija ir perspektyvos Lietuvoje po 1990-ųjų
-
Ernesta Butkuvienė
Publikuota 2005-10-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.2.5999
PDF

Reikšminiai žodžiai

savanoriška veikla
socialinis kapitalas
socialiniai mainai
nevyriausybinė organizacija
R.D. Putnam
P. Blau

Kaip cituoti

Butkuvienė E. (2005) „Dalyvavimas savanoriškoje veikloje: situacija ir perspektyvos Lietuvoje po 1990-ųjų“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 160, p. 86-99. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.2.5999.

Santrauka

Studijos tyrimo tikslas – ištirti dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų savanoriškoje veikloje situaciją ir tendencijas. Remiantis socialinio kapitalo (R.D. Putnam) ir socialinių mainų (P. Blau) teorijomis analizuojamas dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų savanoriškoje veikloje reiškinys, pabrėžiant dalyvavimo galimybes besikuriančios pilietinės visuomenės sąlygomis. Atskirai aptariami savanoriškos veiklos motyvaciniai aspektai. Pateikiami ir interpretuojami empirinio tyrimo duomenys: kiekybinė tyrimo dalis, kurioje analizuojami 2003 m. atlikto Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojų visuomeninio aktyvumo tyrimo rezultatai ir 2004 m. atlikta kokybinė tyrimo dalis, kurią sudaro 10 pusiau struktūrizuotų interviu su nevyriausybinių organizacijų atstovais (ekspertais) medžiaga. Remiantis atlikta studija galima teigti, kad dalyvavimo savanoriškoje veikloje pasyvumą Lietuvoje lemia: nestabili gyventojų ekonominė padėtis, individualistinis mąstymas, sovietinio laikotarpio paveldas, nevyriausybinių organizacijų veiklos silpnumas. Teigiamas požiūris į savanorišką veiklą pirmiausiai strategiškai turėtų būti formuojamas nevyriausybinėse organizacijose. Tačiau ne mažiau svarbus ir potencialių savanorių pilietinės savimonės lygmuo, vertybiniai aspektai bei valdžios institucijų požiūris į neapmokamą darbą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.