Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas
-
Tadas Leončikas
Publikuota 2006-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2006.1.6009
PDF

Reikšminiai žodžiai

etniškumas
švietimas
asimiliacija
mokykla

Kaip cituoti

Leončikas T. (2006) „Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 170, p. 76-98. doi: 10.15388/SocMintVei.2006.1.6009.

Santrauka

Straipsnio paskirtis – įvertinti socialinius etniškumo ypatumus, kuriais pasižymi skirtingus švietimo sektorius (t.y. mokyklas pagal skirtingą dėstymo kalbą) pasirenkantys žmonės. Ávertinus pamatinius socialinius demografinius bruožus pagal 2005 m. apklausos duomenis, pirmokų tėvų grupės skiriasi savo socialine padėtimi. Prielaidos asimiliacijai siejamos su socialinio mobilumo strategija. Teigiama, jog mokyklos pasirinkimas yra integracijos ir asimiliacinių nuostatų išraiška, o ne asimiliacijos veiksnys: pirmiau įvyksta būsimų pirmokų tėvų integracija į lietuvišką socialinę terpę, o tik po to renkamasi mokyklą. Etninės kilmės įvairumo tarp Lietuvos pirmokų analizė atskleidžia, jog rusų kalba ir rusiška mokykla integruoja platesnį spektrą nelietuviškos populiacijos negu analogiški lietuviškieji institutai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.