Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus
-
Leonidas Donskis
Publikuota 2006-11-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2006.2.6018
PDF

Reikšminiai žodžiai

tapatybė
globalizacija
modernybė

Kaip cituoti

Donskis L. (2006) „Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės diskursus“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 180, p. 69-83. doi: 10.15388/SocMintVei.2006.2.6018.

Santrauka

Šiuolaikinės visuomenės žmogaus tapatybė yra daugiamatė ir persmelkianti mažiausiai keletą kultūrinės ir socialinės patirties sluoksnių. Vytautas Kavolis analizavo postmodernią tapatybę kaip pastangą sujungti tai, kas buvo išskirta modernybės, nutiesiant tiltus mūsų sąmonėje ir kultūroje tarp modernizmo ir antimodernizmo. Ar dar prasminga XXI amžiaus pradžioje nurodyti išeikvotus savivokos ir tapatybės modelius aprašant lojalumą kaip bekompromisinę kovą už tautą ir jos istoriją bei jų gynimą? Ar veikiau turėtume pasikliauti savo gebėjimu susieti save su kitais, įveikdami atsajas atviru mąstymu, supratimu ir tokiu pasišventimu savo kultūrai, kuris derėtų su jautrumu kitoms kultūroms? Ar galime paveldėti tapatybę amžiuje, kada ji yra veikiau sąmoningo pasirinkimo ir pasiekimo, o ne priskyrimo kažkam reikalas? Straipsnyje keliami visi šitie klausimai nusakant tapatybę kaip simbolinę konstrukciją, kurioje mes ieškome sąvokų ir reikšmių kontekstų sau ir mus supančiam pasauliui interpretuoti.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.