Etnonacionalizmo politika: konceptuali postkolonijinė ir postsocialistinė schema
-
Anton L. Allahar
Publikuota 2008-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6059
PDF

Reikšminiai žodžiai

Etnonacionalizmas
tautinis tapatumas
klasė

Kaip cituoti

Allahar A. L. (2008) „Etnonacionalizmo politika: konceptuali postkolonijinė ir postsocialistinė schema“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 220, p. 68-90. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.2.6059.

Santrauka

Šio straipsnio paskirtis – sukonstruoti koncepcinę schemą, kuri leistų nagrinėti šiuolaikinę nacionalinio ir etninio tapatumo politiką postkolonialinėse ir postsocialistinėse valstybėse. Siekiama a) pateikti supratingą euristinį nacionalizmo apibrėžimą, b) sukonkretinti šį apibrėžimą papildant jį pažyminiu „etninis“, c) įvertinti etninio nacionalizmo sampratos euristinę svarbą siekiant suprasti etniškumo ir nacionalinio identiteto politiką valstybėms atgavus nepriklausomybę, d) suprobleminti “klaidinančios sąmonės” sąvoką susiejant ją su etnonacionalinės politikos idealų patrauklumo idėja.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.