Pilietiškumas ir pilietinis aktyvumas šiandieninėje Bulgarijoje: (ne-) europietiški matmenys
-
Boris Popinanov
Publikuota 2015-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.3.6068
PDF

Reikšminiai žodžiai

pilietiškumas
piliečių ir valstybės santykis
nedemokratinis pilietiškumas
Europos integracija
socialinis pasyvumas
teisių diskursas
protesto sąjūdis

Kaip cituoti

Popinanov B. (2015) „Pilietiškumas ir pilietinis aktyvumas šiandieninėje Bulgarijoje: (ne-) europietiški matmenys“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 230, p. 47-57. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.3.6068.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos pilietiškumo problemos ir formuluojami teiginiai, kurių paskirtis – analizuoti paskutiniųjų dešimtmečių Bulgarijos visuomenės raidą. Pateikiama euristinė pilietybės sąvoka, kuri apibrėžiama atsižvelgiant į dabartinės socialinės teorijos pokyčius. Glaustai svarstomi istoriniai šios sąvokos aspektai į pirmą vietą iškeliant dvi pagrindines problemas. Analizuojamas teisių diskursas – ir kaip šiuolaikinės pilietiškumo struktūros pagrindas, ir kaip vidinis pilietiškumo raidos suvaržymas. Bulgarijos visuomenė analizuojama ikidemokratinio paveldo aspektu, o taip pat atsižvelgiant į demokratinių pokyčių poveikį valstybės ir piliečių santykių raidai. Protesto veiksmai traktuojami kaip esminė pilietinio aktyvumo forma. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus pateikiami du informatyvūs pavyzdžiai, kurie atskleidžia svarbiausiuspokyčių elementus, jų pobūdį, kryptį, intensyvumą. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, sietinos su pilietiškumo plėtros galimybėmis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.