Pietų Amerikos visuomeninių sąjūdžių tyrimų sociologija ir epistemologija
-
Adrian Scribano
Publikuota 2011-07-25
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.1.6119
PDF

Reikšminiai žodžiai

visuomeninis protestas
kolektyvinis veiksmas
epistemologija
metodologija

Kaip cituoti

Scribano A. (2011) „Pietų Amerikos visuomeninių sąjūdžių tyrimų sociologija ir epistemologija“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 28(1), p. 131-148. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.1.6119.

Santrauka

Straipsnyje siekiama parodyti, kad norint suprasti bei paaiškinti dabartinius visuomeninius protestus bei judėjimus Pietų Amerikoje, būtinas naujas socialinių mokslų požiūris į juos. Taip pat norima pademonstruoti geopolitiškai įtakoto racionalumo logikos trūkumus, vedančius link klaidinančių išvadų. Pirmoje straipsnio dalyje, pradedant 1960-aisiais, apibendrinamas skirtingų visuomeninių judėjimų bei protestų formų socialinis kontekstas. Antroje dalyje pasiūloma skirtingų teorinių požiūrių sintezė, kurie domisi visuomeniniais protestais ir sąjūdžiais. Pabaigoje aptariamos istorinio konteksto ir kolektyvinio veiksmo tyrinėjimų studijų sąsajos dabartinėje Pietų Amerikoje ir bandoma identifikuoti tolimesnes šių studijų kryptis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.