Resocializacijos modeliai ir jų taikymas
-
Laima Žilinskienė
Renata Tumilaitė
Publikuota 2011-12-11
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.2.6135
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuteistųjų resocializacija
nuteistųjų resocializacijos modeliai

Kaip cituoti

Žilinskienė L. ir Tumilaitė R. (2011) „Resocializacijos modeliai ir jų taikymas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 29(2), p. 285-313. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.2.6135.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami nuteistųjų laisvės atėmimo ir alternatyvių bausmių resocializacijos ypatumai. Remiantis užsienio šalių patirtimi, siekiama nustatyti, koks modelis formuojamas Lietuvoje, kokie jo privalumai ir trūkumai, kokios bendruomenių įsitraukimo galimybės į nuteistųjų reintegracijos procesą. Straipsnyje analizuojamas valstybės pareigūnų, visuomeninių organizacijų ekspertų, bendruomenių atstovų bei įkalinimo patirtį turinčių asmenų požiūris į resocializacijos galimybes. Kokybinis tyrimas atskleidė, jog valstybės pareigūnų požiūris daugiau remiasi pagrindiniais rizikos valdymo modelių principais, o visuomeninių organizacijų darbuotojai orientuojasi į individo gerovę bei jo socialinių santykių atkūrimą. Atlikusių bausmę asmenų patirtis rodo, kad visuomeninių organizacijų įsitraukimas daro reikšmingą įtaką jų resocializacijos sėkmei. Remiantis interviu su bendruomenių atstovais, galima teigti, jog lokalios bendruomenės dar nėra pasiruošusios įsitraukti į atlikusių bausmę asmenų resocializacijos procesą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.