Masinė pilietiškumo šventė kasdienybės akistatoje
-
Sergejus Rapoportas
Publikuota 1997-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1997.1.6608
PDF

Reikšminiai žodžiai

nepriklausomybės judėjimas
masiniai renginiai
laisvanoriškas politinis ritualas
kasdienybė

Kaip cituoti

Rapoportas S. (1997) „Masinė pilietiškumo šventė kasdienybės akistatoje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1(1), p. 125-131. doi: 10.15388/SocMintVei.1997.1.6608.

Santrauka

Atgimimo ir Nepriklausomybės atstatymo laikotarpiu Lietuvoje (1988 - 1991 m.) gatvėse ir aikštėse vyko masiniai renginiai, kurie iš pagrindų skyrėsi tiek nuo kasdienybes, tiek nuo sovietmečio masinių ritualų. Šių įvykių akivaizda pamažu grimzta į praeitį, tačiau jų pasaulėžiūrinis, arba socioontologinis, turinys nepraranda išliekamosios vertės. Masinė žmonių egzistavimo forma kultūros tekstuose dažniausiai vaizduojama abstrakcijomis: kaip savaiminė realybė (liaudis, tauta ir pan.), arba kaip "statistiniai gyventojai". Šiuo atveju mes kalbame apie tuos atvejus, kai kasdienybėje įsikūrę žmonės iš savo privačių nišų veržiasi į viešumą. Masinis elgesys čia suprantamas kaip tekstas (diskursas). Siekiama ištirti, kaip kuriamas ir suvokiamas tam tikras diskurso tipas - laisvanoriškas politinis ritualas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.