Informacinės visuomenės mokslo bruožai
-
Arūnas Augustinaitis
Publikuota 1998-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1998.2.6760
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslas
postmodernybė
informacijos teorija
mokslas ir filosofija
Jeanas F. Lyotardas

Kaip cituoti

Augustinaitis A. (1998) „Informacinės visuomenės mokslo bruožai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 95-108. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6760.

Santrauka

Šiame straipsnyje tiesiogiai neklausiama, kas tai yra postmodernybė ir kaip ji reiškiasi. Mums rūpi, kiek ir kaip postmodernus pats mokslas. Remiamasi paprasta prielaida, kad postindustrinis mokslas savaime postmodernus jau vien todėl, kad dominuojamas informacinės paradigmos. Mokslas, kaip postmodernybės kvintesencija, sietinas su visuomenės informacinės egzistencijos ir paties postmetafizinio mąstymo "gamyba" bei substancionalumu. Kitaip sakant, mokslas - kaip postmodernybės šaltinis ir laikmena. Informacinėmis raiškomis mokslas vis labiau pagrindžia savo paties taisykles ir kartu peržengia prarają tarp filosofijos ir žinojimo, suliedamas metafilosofinių "kalbos žaidimų" (Jeanas F. Lyotardas) neaprėpiamumą su viso mokslo produkuojamu transinformaciniu teoriškumu, kuris savaime informaciniu pamatu ne tik suponuoja tradicinę filosofijos problematiką, bet ir iškristalizuoja vis naujus postmoderniosios epistemologijos darinius. Tačiau šiuo atveju mums svarbiau ne filosofijos informacinio "prisikėlimo" keliai, o bendriausia postmoderniojo mokslo samprata.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.