Ar galima etniškumo ir nacionalizmo teorijų sintezė
-
Nortautas Statkus
Publikuota 1998-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1998.2.6767
PDF

Reikšminiai žodžiai

etniškumo teorija
nacionalizmo teorija
teorijų integracija
nacionalizmas
etniškumas

Kaip cituoti

Statkus N. (1998) „Ar galima etniškumo ir nacionalizmo teorijų sintezė“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(2), p. 178-194. doi: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6767.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra trumpai aptarti bei kritiškai įvertinti egzistuojančias pagrindines etniškumo ir nacionalizmo teorijų grupes ir kartu pabandyti nubrėžti galimos pastarųjų integracijos būdus. Etniškumas suprantamas kaip įvairialypis reiškinys, kurio paaiškinimo bandoma ieškoti sudėtingoje genų, psichikos, sociumo ir kultūros sąveikoje. O nacionalizmas apibrėžiamas kaip politinė ideologija, teigianti etnosų ir valstybių sienų vienybę, kuri susiformuoja kaip modernizacijos procesų rezultatas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.