Visuomenė/bendruomenė: ekvivalencija ir skirtumai
-
Audronė Žukauskaitė
Publikuota 1999-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.1.6846
PDF

Reikšminiai žodžiai

prancūzų filosofija
visuomenė
bendruomenė
ekvivalencija
skirtumas

Kaip cituoti

Žukauskaitė A. (1999) „Visuomenė/bendruomenė: ekvivalencija ir skirtumai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 3(1), p. 57-66. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.1.6846.

Santrauka

Bendruomenės idėja, užvaldžiusi šiuolaikinės prancūzų filosofijos mintį, yra formuluojama negatyviai atsižvelgiant į visuomenės bei socialumo prigimties teorines sampratas. Mintis apie visuomenę šiame kontekste paprastai siejama su tradiciniu mąstymo modeliu, besiremiančiu "tapatybės" arba "ekvivalencijų" logika. Bendruomenė, priešingai, postuluojama remiantis skirtumo idėja. Bendruomenės kaip skirtumų sąlygotos erdvės patirtis iš esmės reiškia struktūrinės lingvistikos principų perkėlimą į socialinių santykių sferą. Socialinis darinys, kaip ir lingvistinis, gali būti apibrėžiamas tik pagal santykį su tuo, kuo nėra jis pats. Tačiau jei mintis apie visuomenę ekvivalencijos pagrindu linkusi fiksuoti tapatybes, tai bendruomenės mąstymas atkreipia dėmesį į tai, jog kiekvienas ekvivalencijos santykis jau remiasi skirtumu (priešingu atveju būtų apmąstomas vienas ir tas pats dalykas). Taigi jei sutinkame, jog ekvivalencijos santykio negalime mąstyti be skirtumo, iš bendruomenes mąstymo tikimės atsakymo į klausimą, kaip įmanomas grynasis skirtumas – bendruomenė, nevienijama to, kas bendra.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.