Lietuvių ir žydų santykių istorija XIX a. Socialiniai ir ekonominiai aspektai
-
Vygandas Vareikis
Publikuota 2000-12-16
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7223
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuviai
žydai
socialiniai ir ekonominiai santykiai

Kaip cituoti

Vareikis V. (2000) „Lietuvių ir žydų santykių istorija XIX a. Socialiniai ir ekonominiai aspektai“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 0(3-4), p. 27-50. doi: 10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7223.

Santrauka

Pastaraisiais metais lietuvių ir žydų santykių vertinimą koreguoja 1941-1944 m. Holokausto Lietuvoje patirtis ir šiuo klausimu vykstančios diskusijos, post factum įsiterpdamos į istorinį diskursą ir iškreipdamos santykių tarp žydų ir lietuvių istoriją. Dėl išankstinio žinojimo prielaidų tiek lietuvių, tiek užsienio mokslininkai žydų ir lietuvių santykius kartais susiaurina, aptardami tik antisemitizmo raišką, o pastarąja tyrinėtojai domisi dėl galimybės pagrįsti ad hoc hipotezes apie antisemitizmo poveikį Holokausto raidai Lietuvoje. Šio darbo tikslas - išnagrinėti socialinę-ekonominę žydų ir lietuvių santykių raidą XIX a., šių santykių evoliuciją formuojantis lietuvių tautinei ideologijai. Straipsnyje yra tyrinėjama žydų bendruomenės padėtis Lietuvoje, jos specifika lyginant su žydų bendruomenėmis kituose Vidurio Rytų Europos kraštuose, antijudaizmo ir modernaus antisemitizmo formavimasis, Lietuvos katalikų bažnyčios kaip dominuojančios moralinės institucijos požiūris į žydus, antijudėjinių idėjų pasikartojimas tarpukario Lietuvos autorių darbuose.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.