Mažosios Lietuvos elito identiteto problema: kultūrinis diskursas
-
Nijolė Strakauskaitė
Publikuota 2001-07-02
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7235
PDF

Reikšminiai žodžiai

elitas
identitetas
Mažoji Lietuva
prūsiškoji švietimo sistema

Kaip cituoti

Strakauskaitė N. (2001) „Mažosios Lietuvos elito identiteto problema: kultūrinis diskursas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 7(1-2), p. 66-76. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7235.

Santrauka

Moderniojoje istoriografijoje elito klausimai susilaukia vis didesnio dėmesio. Mažosios Lietuvos istoriniuose tyrinėjimuose elito problema beveik nesvarstoma, todėl, pasitelkus kultūros diskursą, straipsnyje siekiama akcentuoti tiek pačios problemos aktualumą, tiek esminius veiksnius, dariusius įtaką šio elito identiteto raidai. Dėmesys sutelkiamas į Prūsijos švietimo sistemą, ypač Tilžės ir Klaipėdos gimnazijų vaidmenį formuojantis Mažosios Lietuvos elitui. Aptariamosios temos kontekste nagrinėjami ir lietuvininkų pasaulėžiūros aspektai, susiję su šiai etninei grupei būdingomis nuostatomis švietimo klausimais, eksplikuojant surinkimininkų kategoriškai neigiamą požiūrį į išsilavinimą kaip tam tikrą barjerą formuojantis elitui. Mažosios Lietuvos elito ir prūsiškosios švietimo sistemos koreliacijos analizė rodo, jog mokyklos buvo svarbus veiksnys formuojantis lietuvininkų elito tipui, kuriam būdingas politinis amorfiškumas, kompromisinė laikysena, nuolatinio blaškymosi tarp tradicijos ir pragmatizmo sindromas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.