Mažosios ir Didžiosios Lietuvos integracijos problema XIX a. - XX a. pradžioje
-
Silva Pocytė
Publikuota 2001-07-02
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7236
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mažoji Lietuva
Didžioji Lietuva
integracija
politinė-valstybinė tradicija
kultūra

Kaip cituoti

Pocytė S. (2001) „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos integracijos problema XIX a. - XX a. pradžioje“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 7(1-2), p. 77-89. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7236.

Santrauka

Straipsnio tikslas yra atskleisti Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių integracijos idėjos problemiškumą XIX - XX a. sandūroje, remiantis gausia to meto mažlietuvių spauda, pateikti, jog, nepaisant kalbos ir kilmės giminiškumo, kultūrinį suartėjimą stabdė istorijos vyksmo suponuota skirtinga didlietuvių ir mažlietuvių politinė-valstybinė tradicija, skirtingas kraštų ekonominis lygmuo ir besiskirianti religinė-kultūrinė aplinka, Didžiojoje Lietuvoje paremta katalikiškąja lenkiška, Mažojoje Lietuvoje - protestantiškąja vokiška tradicija. Straipsnyje bus siekiama parodyti, kad politinio integralumo idėja iki pat Pirmojo pasaulinio karo buvo iš viso nediskutuotina tema, o kultūrinis bendradarbiavimas tarp mažlietuvių ir didlietuvių spaudos draudimo metais, Didžiosios Lietuvos istorijos ir kultūros simbolių perkėlimas į mažlietuvių kultūrinę terpę nebuvo platesnio pobūdžio reiškinys, nes daugumai mažlietuvių, saistomų konservatyvių ir surinkiminio sąjūdžio proteguotų idėjų, integracinės Didžiosios ir Mažosios Lietuvos apraiškos buvo nesuprantamos ir nepriimtinos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.