Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (I)
-
Algimantas Valantiejus
Publikuota 2011-07-25
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.1.7365
PDF

Reikšminiai žodžiai

Haroldas Garfinkelis
etnometodologija
postfenomenologija
socialinė teorija

Kaip cituoti

Valantiejus A. (2011) „Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (I)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 28(1), p. 27-100. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.1.7365.

Santrauka

Straipsnis parašytas pagerbiant Haroldo Garfinkelio (1923 10 29 – 2011 04 21), mąstytojo, dariusio didžiulį, ir tiesioginį, ir netiesioginį, poveikį formuojantis įvairiems akademiniams diskursams, atminimą. Straipsnio paskirtis – išnagrinėti klausimą „Kas yra etnometodologija?“ eksplikuojant ankstyvąją (1967 m.) ir vėlyvąją (2002 m.) Garfinkelio etnometodologijos versijas. Tekstas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje analizuojamos Garfinkelio pastangos artikuliuoti ir operacionalizuoti skirtingas sociologines socialinio veiksmo koncepcijas. Antroje dalyje nagrinėjamas Haroldo Garfinkelio ir Anne’s Rawls Durkheimo sociologijos pa-tikslinimas. Straipsnyje įrodinėjama, kad ši „radikali nauja pradžia“ teikia galimybę sociologams sutelkti dėmesį į neištirtus ryšius tarp įvairių postfenomenologinių socialinio veiksmo koncepcijų, kritinės socialinės teorijos tradicijos ir „matomo, tačiau nepastebimo“ etnometodologijos „teorijos“ pagrindo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>