Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose
-
Rūta Mazgelytė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7462
PDF

Reikšminiai žodžiai

galia
elito teorijos
pliuralizmo teorijos

Kaip cituoti

Mazgelytė R. (2015) „Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 34(1), p. 168-185. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.1.7462.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama ir lyginama galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose. Elito teorijose yra pabrėžiama, kad svarbiausias vaidmuo politinių pokyčių metu atitenka elitui, nes jame yra sukoncentruota galia. Pliuralizmo teorijų atstovai atmeta elito teorijų kategoriškumą ir neakcentuoja tokios didelės elito įtakos. Tekste bandoma pažvelgti, kaip šios oponuojančios teorijos traktuoja galią. Taip pat aiškinamasi, kaip į elito pozicijų išlaikymo klausimus atsako elito ir pliuralizmo teorijos. Straipsnio pabaigoje pateikiamas elito ir pliuralizmo teorijų palyginimas. Palyginimas atskleidžia, kad abiejų teorijų atstovai remiasi ta pačia galios savininkų samprata, t.y. kad galia yra sukoncentruota lėtai atsinaujinančios mažumos, valdančiojo elito, rankose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.