Lietuvos statistikos darbai

Lietuvos statistikos darbai

ISSN 1392-642X | eISSN 2029-7262

Žurnalo tematika. Žurnalo Lietuvos statistikos darbai (ang. Lithuanian Journal of Statistics) tikslai: skatinti ir plėsti statistinį švietimą, statistinių metodų ir duomenų mokslo taikymą visų rūšių teoriniuose ir taikomuosiuose moksluose; suteikti galimybę įvairiose srityse dirbančių Lietuvos ir kitų šalių statistikams ir duomenų analitikams keistis patirtimi, idėjomis bei naujais pasiekimais, tuo praturtinant statistikos ir duomenų mokslo taikymo galimybes.

Žurnale spausdinami straipsniai apie: originalius fundamentinius statistikos ir ja susijusių mokslų darbus; statistikų ir duomenų mokslo specialistų įnašus į statistikos teoriją ir duomenų analizės metodologiją; duomenų analizės taikymus ekonomikoje, fiziniuose, technologiniuose, biomedicinos bei socialiniuose moksluose per atskirų atvejų analizę; statistinių metodų diegimą oficialiojoje statistikoje, praturtinant juos kitų šalių ir mokslo sričių patirtimi; statistikos ir su ja glaudžiai susijusių mokslo sričių istorijos tyrimus, svarbius statistikai ir duomenų mokslui skirtus renginius bei jų svarbioms progoms skirti straipsniai.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Rėmėjai. Lietuvos statistikų sąjunga ir Lietuvos statistikos departamentas.

Registruota duomenų bazėse:
BASE
CORE
Dimensions
DOAJ
EBSCO
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
IndexCopernicus
JournalTOCs
Microsoft Academic
ScienceOpen
Scilit
Ulrich’s

Atviroji prieiga. Lietuvos statistikos darbai yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis.