Kontaktai
Lietuvos statistikos darbai
Kontaktai
Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, Lithuania

Pagrindinis kontaktas

Marijus Radavičius
Atsakingasis sekretorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis