Paraiškos
Lietuvos statistikos darbai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
  • Kur įmanoma, pateikiamos nuorodos į Interneto šaltinius; jus turi būti teisingos, jas galima aktyvuoti.
  • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word formate (instrukciją autoriams rasite žemiau) arba yra padaromas naudojant LaTeX (pavyzdžiai pateikti žemiau).
  • Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio gale.
  • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus nurodymuose autoriams.

Nurodymai autoriams

Pateikiant straipsnio juodraštį žurnalui pirma reikia užsiregistruoti jo svetainėje ir prisijungti. Autoriai taip pat gali siųsti juodraštį el. paštu adresu statisticsjournal@mif.vu.lt, tačiau rekomenduojama naudotis pirmąja galimybe.

Žurnalas priima straipsnio juodraščius prašytus lietuvių ar anglų kalba. Juodraščio apimtis neturėtų viršyti 15 A4 formato puslapių.

Pateiktas straipsnio juodraštis turi būti dar niekur nepublikuotas ir nesiųstas jokiai kitai redkolegijai. Autorius privalo išsisaugoti pateiktą juodraščio versiją ir atsako už jos saugumą.

Kiekvienas atsiųstas straispsnis turi praeiti pradinę įvertinimo procedūrą, apimančią techninės kokybės ir plagiato patikrą, o tada yra siunčiamas anoniminiams recenzentams recenzuoti. Remientis recenzentų  pastabomis ir rekomendacijomis žurnalo redkolegija priima galutinį sprendimą apie straipsnio tinkamumą publikacijai.

MS WORD straipsnio pavyzdys (Angliškai)
MS WORD straipsnio pavyzdys (Lietuviškai)
LaTeX straipsnio pavyzdys (Angliškai)
LaTeX straipsnio pavyzdys (Lietuviškai)
Reikalavimai pateikiamam straipsniui (Angliškai)
Reikalavimai pateikiamam straipsniui (Lietuviškai)

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).