Paraiškos
Lietuvos statistikos darbai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
  • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
  • Kur įmanoma, pateikiamos nuorodos į Interneto šaltinius; jus turi būti teisingos, jas galima aktyvuoti.
  • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio gale.
  • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Pateikiant straipsnio juodraštį žurnalui pirma reikia užsiregistruoti jo svetainėje ir prisijungti. Autoriai taip pat gali atsiųsti juodraštį el. paštu adresu statdarbai@vgtu.lt.

Žurnalas priima straipsnio juodraščius prašytus lietuvių ar anglų kalba. Tekstas turi būti parengtas su redaktoriumi Word naudojant Times New Roman stilių dydžio 10 šriftą. Yra pateiktas straipsnio pavyzdys. Juodraščio apimtis neturėtų viršyti 15 A4 formato puslapių.

Juodraščiui parengti galima naudoti ir Latex šabloną. Jeigu ketinama naudoti Latex, prašom apie tai pranešti redkolegijai el. paštu adresu statdarbai@vgtu.lt.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).