Lietuvos statistikos darbai

Lietuvos statistikos darbai

ISSN 1392-642X | eISSN 2029-7262

Žurnalo tematika. Deimantinės atvirosios prieigos žurnalo Lietuvos statistikos darbai (ang. Lithuanian Journal of Statistics) tikslai: skatinti ir plėsti statistinį švietimą, statistinių metodų ir duomenų mokslo taikymą visų rūšių teoriniuose ir taikomuosiuose moksluose; suteikti galimybę įvairiose srityse dirbančių Lietuvos ir kitų šalių statistikams ir duomenų analitikams keistis patirtimi, idėjomis bei naujais pasiekimais, tuo praturtinant statistikos ir duomenų mokslo taikymo galimybes.

Žurnale spausdinami straipsniai apie: originalius fundamentinius statistikos ir ja susijusių mokslų darbus; statistikų ir duomenų mokslo specialistų įnašus į statistikos teoriją ir duomenų analizės metodologiją; duomenų analizės taikymus ekonomikoje, fiziniuose, technologiniuose, biomedicinos bei socialiniuose moksluose per atskirų atvejų analizę; statistinių metodų diegimą oficialiojoje statistikoje, praturtinant juos kitų šalių ir mokslo sričių patirtimi; statistikos ir su ja glaudžiai susijusių mokslo sričių istorijos tyrimus, svarbius statistikai ir duomenų mokslui skirtus renginius bei jų svarbioms progoms skirti straipsniai.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Rėmėjai. Lietuvos statistikų sąjunga ir Lietuvos statistikos departamentas.

Registruota duomenų bazėse: BASE, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, Google Scholar (h5-index 3, g5-index 3), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), IndexCopernicus, JournalTOCs, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo, Ulrich’s

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA