Branduoliniai tankio įvertiniai Gauso skirstinių mišinių modeliams
Straipsniai
Tomas Ruzgas
Kaunas University of Technology, Lithuania
Indrė Drulytė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Publikuota 2013-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2013.13919
PDF

Reikšminiai žodžiai

neparametrinis tankio įvertinys
branduolinis metodas
Monte Karlo metodas
adaptyvusis glodinimas
simetrinė vidutinė absoliučioji paklaida išreikšta procentais

Kaip cituoti

Ruzgas T. ir Drulytė I. (2013) „Branduoliniai tankio įvertiniai Gauso skirstinių mišinių modeliams“, Lietuvos statistikos darbai, 52(1), p. 14-21. doi: 10.15388/LJS.2013.13919.

Santrauka

Darbas skirtas pasiskirstymo tankiams įvertinti. Taikomi tiek fiksuotojo, tiek ir adaptyviojo pločio branduoliniai įvertiniai. Vertinimas paremtas įvairių populiarių branduolių, o taip pat naujo branduolio K palyginimu Monte Karlo metodu naudojant simetrinę vidutinę absoliučiąją paklaidą, išreikštą procentais. Branduolys K yra visada teigiamas, tačiau didelėms argumento reikšmėms jis yra mažesnis nei Gauso skirstinio tankis. Modeliuota naudojant Gauso mišinių modelių rinkinį, kurį pasiūlė J. S. Marronas ir M. P. Wandas (1992). Adaptyviojo pločio branduolinis metodas daugeliu atvejų pranašesnis už fiksuotojo pločio branduolinį metodą. Smarkiai persidengiančių Gauso mišinio komponentų atveju geresni rezultatai gaunami naudojant branduolį K.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.