Tiesinių ir netiesinių hipotezių tikrinimas Kokso proporcingųjų intensyvumu modelyje su paklaidomis kovariantėse
Straipsniai
Oksana Chernova
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Alexander Kukush
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2019.16669
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kokso proporcingųjų intensyvumų modelis
hipotezių tikrinimas
cenzūravimas iš dešinės
jungtinis pradinio intensyvumo ir regresijos parametrų įvertinys

Kaip cituoti

Chernova O. ir Kukush A. (2019) „Tiesinių ir netiesinių hipotezių tikrinimas Kokso proporcingųjų intensyvumu modelyje su paklaidomis kovariantėse“, Lietuvos statistikos darbai, 58(1), p. 39-47. doi: 10.15388/LJS.2019.16669.

Santrauka

Straipsnyje sprendžiamas tiesinių ir netiesinių hipothezių tikrinimo uždavinys Kokso proporcingųjų intensyvumu modelyje cenzuruotiems iš dešinės duomenims, kai kovariantės matuojamos su paklaidomis. Kukush ir Chernova (2018) [Theor. Probability and Math. Statist. 96, 101–110] pasiūlė pagristąjį jungtinį pradinio intensyvumo ir regresijos parametru vektoriaus įvertinį. Buvo tariama, kad pradinis intensyvumas priklauso neaprėžtai aibei neneigiamų Lipschitzo funkcijų su fiksuota konstanta, o regresijos parametru vektorius priklauso kompaktiškai parametrų aibei. Naudojantis minėtu įvertiniu sukonstruojami du testai netiesinėms ir tiesinems hipotezėms apie regresijos parameterus tikrinti: Waldo tipo testas ir informantės tipo testas. Pastarasis remiasi nepaslinktąja įvertinimo lygtimi. Įrodomas testu pagristumas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.