T. 60 (2021): Lietuvos statistikos darbai

T. 60 (2021)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2021-12-30

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 706

Straipsniai

Kęstutis Dučinskas | Lina Dreižienė
Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
1–7
PDF
Vitalija Gabnytė | Aušra Čižauskaitė | Jekaterina Navickė
Skurdo ir nelygybės rodiklių prognozavimas ekonominio augimo ir Covid-19 pandemijos kontekste Lietuvoje
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
8–21
PDF
Audronė Jakaitienė | Rimantas Želvys
PUPP ir VBE pasiekimų svarba prognozuojant galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose
Santraukos peržiūros 191
29–40
PDF
Dalius Pumputis | Andrius Čiginas
Prisimenant Gunnarą Kulldorffą (1927–2015)
Santraukos peržiūros 70
41–43
PDF