Taikomoji kalbotyra

Taikomoji kalbotyra

eISSN 2029-8935

Žurnalo tematika. Taikomoji kalbotyra – tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos elektroninis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika: iš sociolingvistikos, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi, psicholingvistikos, daugiakalbystės, kalbų politikos, tarpkultūrinės komunikacijos, diskurso analizės ir pragmatikos, leksikografijos, dalykinių kalbų, teismo lingvistikos, gestotyros ir kitų taikomosios kalbotyros šakų.

Pateikiamus darbus anonimiškai recenzuoja mažiausiai du recenzentai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Publikavimo dažnumas. Kasmet leidžiamas vienas Taikomosios kalbotyros numeris. Gali būti leidžiami specialieji ir teminiai numeriai.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: BASE, CEEOL, EBSCO, ERIH-PLUS, Dimensions, DOAJ Seal, Google Scholar (h-index 5, g-index 7), Norwegian Register for Scientific Journals, Lituanistika, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Scinapse, Sherpa Romeo, Scopus

0.3
2022CiteScore
 
 
33rd percentile
Powered by  Scopus

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Žurnalo steigėja – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA). Žurnalas leidžiamas nuo 2012 metų. Iki 2018 gruodžio 31 d. žurnalo vyriausioji redaktorė buvo Inesa Šeškauskienė, žurnalo administratorė nuo 2012 m. iki 2015 m. – Eglė Gudavičienė, o nuo 2016 m. – Justina Urbonaitė. Nuo 2019 m. sausio 1 d. žurnalo pasikeitė visa redakcijos komanda. Vyr. redaktore tapo Meilutė Ramonienė, jos pavaduotoja ir angliškų-tekstų redaktore Jūratė Ruzaitė, žurnalo administratore ir atsakingąja sekretore – Kinga Geben, lietuviškų tekstų redaktore – Kristina Jakaitė-Bulbukienė. 2020 m. prie Kristinos kaip lietuviškų tekstų redaktorė prisijungė Inga Hilbig. Nuo 2020 metų kaip dar vienas žurnalo leidėjas tapo Vilniaus universitetas.

Rėmėjai. Leidyba buvo finansuota Lietuvos mokslo tarybos kaip parama akademinėms asociacijoms: projektas „Taikomosios kalbotyros plėtra ir sklaida“, 2017 m. sutarties Nr. S-ACO-17-12, 2018 m. sutarties Nr. S-ACO-18-14.  

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA