Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas mokant profesinės prancūzų kalbos universitete
Articles
Alina Ganea
"Dunărea de Jos" University of Galați, Romania
Publikuota 2018-08-08
https://doi.org/10.15388/TK.2018.17244
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinė prancūzų kalba
kultūra
tarpkultūriškumas
kompetencija
mokymas(is)

Kaip cituoti

Ganea A. (2018) „Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas mokant profesinės prancūzų kalbos universitete“, Taikomoji kalbotyra, (11), p. 24-40. doi: 10.15388/TK.2018.17244.

Santrauka

Šiame tyrime aptariamas neišvengiamas universitetinių studijų iššūkis – nuolatinis prisitaikymas prie darbo rinkos poreikių. Dėstant profesinę užsienio kalbą, šis prisitaikymas, be kita ko, reikalauja į studijų programą integruoti tarpkultūrinę kompetenciją, kad studentai įgytų būtinų kompetencijų ir galėtų dirbti šiandieninėje daugiakultūrėje darbo rinkos aplinkoje. Straipsnio pradžioje apžvelgiamos kultūros ir tarpkultūriškumo sąvokos, kurios yra pagrindinės gairės dėstant užsienio kalbą ir patikslina naujus kompetencijų poreikius, kuriuos privalo patenkinti užsienio kalbos dėstymas. Toliau aptariama profesinės užsienio kalbos dėstymo specifika ir pateikiamas konkretus pasiūlymas, kokia tvarka, siekiant ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją, reikėtų išdėstyti mokomąją medžiagą Šiuolaikinių kalbų (prancūzų kalbos) kurse, skaitomame Galacio universiteto medicinos studentams. Tikimasi parengti šiai specialybei skirtą programą, kurioje jau esamas turinys būtų papildytas tarpkultūriškumą ugdančia medžiaga.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.