Pralaužti užtvaras: užsienio kalbos mokymas(is) pasitelkiant teatrą
Articles
Emilia Munteanu
Université « Vasile Alecsandri » de Bacau, Romania
Publikuota 2018-08-08
https://doi.org/10.15388/TK.2018.17245
PDF

Reikšminiai žodžiai

europinis projektas
pedagogika
andragogika
kalbų mokymas(is)
teatras
skirtingų kartų santykiai

Kaip cituoti

Munteanu E. (2018) „Pralaužti užtvaras: užsienio kalbos mokymas(is) pasitelkiant teatrą“, Taikomoji kalbotyra, (11), p. 41-58. doi: 10.15388/TK.2018.17245.

Santrauka

Globalizacijos eroje dėl neribotos prieigos prie informacijos vis labiau  keičiasi ne tik jaunimo, bet ir trečiojo amžiaus žmonių požiūris į mokymosi sunkumus. Mūsų dienomis daug mokymo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų siūlo daug įvairių užsiėmimų, leidžiančių įgyti naujų kalbinių, kultūrinių, techninių, meninių ir kitokių kompetencijų bei gebėjimų. Mes, prancūzų kaip užsienio kalbos dėstytojai, dalyvavome europiniame projekte „PLALE”, kuriuo siekiama pralaužti skirtingas kartas skiriančias užtvaras ir skatinti suaugusiųjų bendravimą, peržengiant geografines, kultūrų ir kalbų ribas. Dar penkios institucijos partnerės, suburtos italų koordinatoriaus iš Pavijos, pasisiūlė pasidalinti savo patirtimi dėstant ir mokantis užsienio kalbų pasitelkiant teatrą. Dvejus metus formalioje universitetinėje sistemoje dirbantys kalbos dėstytojai ir besimokantieji naudojosi jų didaktinėmis kompetencijomis bei patirtimi, kaip mokyti(s) pasitelkiant teatrą, ir neformalią Rumunijos miesto Bakeu meno ir amatų mokyklos aplinką pavertė laboratorija, kurioje buvo išbandomi nauji metodai, leidžiantys suaugusiesiems įgyti antrosios užsienio kalbos žinių. Vykdydami projektą ir su suaugusiais besimokančiaisiais iš šešių institucijų partnerių kurdami spektaklį, kuris buvo parodytas Baku mieste, ne tik mokėmės gyvosios pedagogikos bei andragogikos, bet ir suvokėme, koks svarbus vaidmuo tenka skirtingų kartų santykiams siekiant, kad šiuolaikinė visuomenė būtų sveika.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.