Kokia pragmatika šiuo metu dėstoma Rumunijoje taikomųjų užsienio kalbų studijų programose?
Articles
Florinela Şerbǎnicǎ
Université de Piteşti, Romania
Publikuota 2018-08-08
https://doi.org/10.15388/TK.2018.17248
PDF

Reikšminiai žodžiai

dalyko aprašas
kalba ir literatūra
taikomosios užsienio kalbos (TUK)
studijų planas
pragmatika

Kaip cituoti

Şerbǎnicǎ F. (2018) „Kokia pragmatika šiuo metu dėstoma Rumunijoje taikomųjų užsienio kalbų studijų programose?“, Taikomoji kalbotyra, (11), p. 75-85. doi: 10.15388/TK.2018.17248.

Santrauka

Rumunijoje prancūzų kalba bakalauro studijų pakopoje dėstoma dviejose studijų programose: Kalbos ir literatūros bei Taikomosios užsienio kalbos (TUK). Pradėta įgyvendinti prieš daugiau nei dvidešimt metų, TUK studijų programa Rumunijoje tapo labai populiari ir šiandien siūloma beveik visuose universitetuose greta tradicinių literatūros studijų. Analizuodama kai kuriuos Rumunijos universitetų pamatinius dokumentus, tokius kaip studijų planai ir dėstomų dalykų aprašai, siekiu pristatyti savo universitete dėstomą pragmatikos kursą: aptariu atrinktą turinį, didaktinę medžiagą ir metodus, gerai iliustruojančius TUK studijų programos principus ir mūsų studentams suteikiančius profesinę kompetenciją, reikalingą dabartinėje darbo rinkoje.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.