Tautosakos darbai

Tautosakos darbai

 

ISSN 1392-2831 | eISSN 2783-6827

Žurnalą Tautosakos darbai  leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas suteikia jam galimybę naudotis žurnalų publikavimo platforma ir kuriant turinį nedalyvauja.

Žurnalo tematika. Tautosakos darbai – atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo žurnalas, publikuojantis kultūros istorijai ir šiuolaikiniams jos procesams pažinti aktualius folkloro, mitologijos, kultūrinės antropologijos, etnomuzikologijos, etnologijos, naratologijos ir kitų susijusių sričių tyrimus. Žurnalo paskirtis – skleisti folklorinės kultūros tyrimų rezultatus, skatinti mokslinių idėjų apykaitą, inicijuoti tarpdisciplininių prieigų įvairovę. Tautosakos darbuose skelbiami originalūs mokslo straipsniai, mokslinės recenzijos, mokslo istorijai svarbūs dokumentai bei folkloro šaltiniai su moksliniu komentaru, informacija apie akademinio gyvenimo aktualijas.

Kol vyksta žurnalo archyvo perkėlimas, ankstesnius, iki 2014 m.  išleistus, numerius galite rasti senojoje žurnalo svetainėje.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių, anglų kalbomis. 

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.
Registruota duomenų bazėseScopusMLA, CEEOL, eLABa, EBSCO, BASE, Lituanistika.
Rėmėjai. Nuo 2016 metų žurnalo rengimą ir leidybą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Mokslo žurnalas Tautosakos darbai pradėtas leisti 1935 m. kaip tais pačiais metais įsteigto Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Pirmuoju žurnalo redaktoriumi tapo tuometis Archyvo vadovas Jonas Balys. 1940 m. su išėjusiu 7-uoju tomu žurnalo publikavimas, kartu ir folkloristikos mokslinės periodikos tradicija ilgiems dešimtmečiams nutrūko. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir prasidėjus mokslo žurnalų kūrimosi bei atsikūrimo procesams, pagrindiniu folkloro tyrimų centru tapęs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 1992 m. taip pat atnaujino ir lig šiol tęsia Tautosakos darbų leidimą. 1992–2012 m. vyriausiasis žurnalo redaktorius buvo Leonardas Sauka. 2013–2021 m. jam vadovavo Bronė Stundžienė. Nuo 2022 m. vyriausioji žurnalo redaktorė – Vilma Daugirdaitė.

Žurnalas leidžiamas du kartus per metus naudojant atvirosios žurnalų sistemos (OJS) platformą ir popieriniu pavidalu. Kiekvieną žurnalo numerį rengia atskiras (-a) parengėjas (-a).

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA