Kontaktai
Tautosakos darbai
Kontaktai
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva

Pagrindinis kontaktas

Vilma Daugirdaitė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis