Paraiškos
Verbum
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Verbum yra mokslo leidinys, skirtas germanų, romanų ir slavų lingvistikos (04H) bei edukologijos (07S) tyrinėjimams. Leidinyje spausdinami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai, naujų knygų bei mokslinių tyrimų recenzijos ir apžvalgos, informacija apie mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslo renginius, mokslinių publikacijų vertimai. Straipsnio apimtis – nuo 20.000 iki 40.000 spaudos ženklų su tarpais, apžvalgos ir recenzijos – iki 15 000 spaudos ženklų sutarpais.

Pateikiami straipsniai, recenzijos bei apžvalgos turi būti anksčiau nepublikuoti ir neatiduoti publikuoti kituose leidiniuose.

Tekstai redakcijai pateikiami sukelti į šabloną. Leidiniui „Verbum“ teikiamus mokslo straipsnius (nuasmenintus) vertina mažiausiai du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai. Recenzentų pavardės neskelbiamos.

Mokslo straipsnyje turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. Prie skelbiamo straipsnio turi būti pridėtos nuo 900 iki 1200 spaudos ženklų (su tarpais) santraukos straipsnio ir anglų kalbomis. Po santraukų turi būti nurodyti nuo 5 iki 7 reikšminių žodžių.

Autorius(-iai) prisiima atsakomybę už straipsnio kalbą ir tai, kad galutinis pateikiamo publikuoti rankraščio tekstas visiškai atitiktų žurnalo reikalavimus. Straipsnių, parengtų nesilaikant šių reikalavimų, redakcija nesvarsto.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.