Jungiamieji prieveiksmiai kaip teksto rišlumo kūrimo priemonė akademiniuose rašiniuose anglų kalba
Kalbotyra
Aušra Janulienė
Justinas Dziedravičius
Publikuota 2015-12-04
https://doi.org/10.15388/Verb.2015.6.8809
PDF

Reikšminiai žodžiai

besimokančiųjų anglų kalba
akademinis rašymas
teksto rišlumas
jungiamieji žodžiai

Kaip cituoti

Janulienė A. ir Dziedravičius J. (2015) „Jungiamieji prieveiksmiai kaip teksto rišlumo kūrimo priemonė akademiniuose rašiniuose anglų kalba“, Verbum, 60, p. 69-83. doi: 10.15388/Verb.2015.6.8809.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti jungiamųjų prieveiksmių vartoseną ir jų vaidmenį siekiant rišlumo angliško akademinio rašinio kūrime. Tyrimo objektas – jungiamieji prieveiksmiai teisės studentų akademiniuose rašiniuose. Analizei buvo atrinkti 88 rašiniai. Priežastis, dėl kurios buvo renkamasi analizuoti būtent šiuos rašinius yra negimtakalbiai, vartojantys anglų kalbą kaip profesinę kalbą ir besimokantys jos kaip antros kalbos. Remiantis šio tyrimo hipoteze, specialybės anglų kalbos besimokantys studentai vartoja įvairių tipų jungiamuosius prieveiksmius tam, kad sujungtų atskiras rašinio dalis, pagrįstų savo argumentus ir sukurtų rišlų akademinį darbą. Dėmesio centre buvo jungiamieji prieveiksmiai: apibrėžta jų vartojimo sfera, paaiškintos specifinės vartosenos priežas­tys, įvardinta bei interpretuota klaidinga vartosena, išaiškinti sinonimiški prieveiksmiai. Siekiant nustatyti jungiamųjų prieveiksmių vartojimo dažnumą, buvo pasitelkta tekstynų kūrimo programa „AntConc“. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog nepaisant jungiamųjų prieveiksmių priklausymo tik vienai gramatinio rišlumo priemonių sričiai, juos buvo galima rasti visuose tirtuose rašiniuose. Tai tik įrodo, jog jungiamieji prieveiksmiai yra būtina priemonė, kuriant akademinio teksto rišlumą. Studentai studentai šią būtinybę supranta ir pakankamai tasiyklingai šią priemonę vartoja.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai