MIŠRUSIS ANGLŲ KALBOS MOKYMAS (-IS) UNIVERSITETE
Kalbų didaktika
Irena Darginavičienė
Aušra Janulienė
Publikuota 2015-12-04
https://doi.org/10.15388/Verb.2015.6.8822
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinė anglų kalba
mišrusis mokymas
tradicinis auditorinis mokymas

Kaip cituoti

Darginavičienė I. ir Janulienė A. (2015) „MIŠRUSIS ANGLŲ KALBOS MOKYMAS (-IS) UNIVERSITETE“, Verbum, 60, p. 248-259. doi: 10.15388/Verb.2015.6.8822.

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojamas paplitęs XXI amžiuje mišrusis mokymasis, kuris leidžia derinti in­ternetinį bei klasikinį mokymą (-si) auditorijoje. Straipsnyje aprašomas tyrimas analizuoja studentų požiūrį į internetinių užduočių integravimą į anglų kalbos mokymo seminarus auditorijoje. Tyrimui parengtas specialus klausimynas pagal mokslinių anketų sudarymo metodiką, smulkiai aprašytą literatūroje (Dornyei, 2010). Tyrime dalyvavę respondentai yra trijų skirtingų specialybių univer­siteto studentai, kurie mokosi specialybės anglų kalbos. Darbe pateikiami respondentų teigiamų ir neigiamų atsakymų dažniai, kurie analizuojami taikant statistinius metodus. Reikia pažymėti, kad ne visi studentai pozityviai vertina e-mokymą (-si). Tokiam respondentų požiūriui įtaką gali daryti asmeniniai polinkiai ir pomėgiai. Statistinis tyrimo duomenų apdorojimas, panaudojant socialinių mokslų statistinės analizės ir duomenų apdorojimo programinę įrangą (SPSS), leidžia nustatyti rezultatų patikimumą. Cronbach Alpha koeficientų reikšmės lygūs 0,985 teigiamų atsakų atveju ir lygūs 0,784 neigiamų atsakų atveju. Tai rodo, kad gauti duomenys yra patikimi. Pearson-o korelia­cijos koeficientų skaičiavimai parodė, kad egzistuoja tiesioginiai ryšiai tarp skirtingų specializacijų studentų atsakų, ir jų tikimybės sudaro 95% arba 99% esant reikšmingumo koeficientų vertėms 0,05 arba 0,01. Tokie rezultatai yra priimtini atliekant tyrimus socialinių mokslų srityje, nes sutinkamai su statistikos dėsniais aiškiai demonstruoja, kad, nepaisant esamų palyginti nedidelių imčių dydžių, rezultatus galima taikyti esant didelės imties dydžiui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.