DON ŽUANO GALIOS ŽINIA
Kalbotyra
Kristina Stankevičiūtė
Publikuota 2015-12-04
https://doi.org/10.15388/Verb.2015.6.8818
PDF

Reikšminiai žodžiai

Don Žuanas
galia
Michelis Foucault
kultūrinė žinia

Kaip cituoti

Stankevičiūtė K. (2015) „DON ŽUANO GALIOS ŽINIA“, Verbum, 60, p. 196-206. doi: 10.15388/Verb.2015.6.8818.

Santrauka

Don Žuanas – viena populiariausių kultūrinių Vakarų civilizacijos figūrų, tačiau filosofų dėmesio sulaukė palyginti neseniai. Postmodernistai ir poststruktūralistai nagrinėja Don Žuaną kaip su­siformavusį konstruktą su nusistovėjusiomis reikšmėmis ir potekstėmis. Don Žuanas kaip figūra atskleidžia tam tikrą kultūrinį reiškinį socialinėje (ir filosofinėje) sąmonėje. Šis reiškinys veikia kaip mąstymo apie socialinę seksualumo sampratą ir konkrečius bandymus jį sistematizuoti bei valdyti įrankis. Straipsnyje Don Žuanas tyrinėjamas remiantis Michelio Foucault galios teorija, manoma, kad Don Žuano reikšmė slypi galia grįstuose jo santykiuose su aplinka. Analizuojant šiuos dominavimu pagrįstus santykius – Don Žuano dominavimas visuomenėje, santykiuose su moterimis ir jo paties diskurso atžvilgiu – siekiama ištirti reguliavimo metodus, kuriuos visuomenė taiko savo narių seksualumui ir asmens laisvės riboms apibrėžti.
Straipsnyje prieinama prie išvados, kad Don Žuanas yra politinė galios figūra, nes jis veikia kaip socialinės vyrų ir moterų santykių priežiūros įrankis. Suvedžiodamas Don Žuanas paskatina įsijungti kiekvieno asmens vidinį ‚priežiūros‘ įtaisą: tiek moters aukos, tiek jos gynėjo vyro (tėvo, brolio ar kito), tiek kitų visuomenės narių, tiek vyriškos bei moteriškos lyties auditorijos, t. y. žiū­rovų arba skaitytojų. Tai, straipsnio teigimu, ir yra Don Žuano galios žinia (angl. power message), perduodama kultūrai, kurioje jis veikia.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.