LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI
Straipsniai
Liucija Černiuvienė
Antanas Dambrauskas
Publikuota 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2013.6.10548
PDF

Kaip cituoti

Černiuvienė L. ir Dambrauskas A. (2017) „LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI“, Vertimo studijos, 60, p. 100-114. doi: 10.15388/VertStud.2013.6.10548.

Santrauka

Teisės tekstų vertimų analizė yra itin aktuali mūsų dienų vertimo teoretikams ir praktikams: daugiakalbėje Europos Sąjungoje teisės aktų vertimų į nacionalines kalbas gausu, teisės tekstų vertimas taip pat užima nemenką nacionalinių vertimo rinkų dalį. Straipsnyje analizuojama teisės tekstų vertimo specifika, konkrečiai – loginių jungčių vartojimo savitumas prancūzų ir lietuvių kalbų teisės tekstuose ir teisės tekstų vertimuose iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą. Analizė aktuali, nes loginės jungtys nemažai tirtos prancūzų kalbininkų, bet beveik nenagrinėtos lietuvių kalbininkų. Tyrimo objektas – loginių jungčių vartojimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose prancūzų kalba ir tų sprendimų vertimai į lietuvių kalbą, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų tekstai lietuvių kalba. Gauti rezultatai gretinami siekiant nustatyti loginių jungčių vartojimo savitumą prancūzų ir lietuvių kalbų teisės tekstuose ir ištirti, ar vertėjai laikosi lietuvių teisės kalbai būdingų normų, ar jų vertimams būdinga prancūzų teisės kalbos interferencija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.