KELYJE Į 1949 METŲ PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMĄ

Aistė Petrauskienė, Vykintas Vaitkevičius

Santrauka


2012 m. pradėti kompleksiniai Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Sajų sodybos Balandiškyje ir 1949 m. vasarį vykusio visos Lietuvos partizanų vadų susitikimo (toliau – Susitikimo) tyrimai tęsiasi. Prielaidą, jog Susitikimo dalyviai tuo pačiu metu dirbo keliose vietose – Minaičių Ramovėje ir Balandiškio Vandenyne – patvirtino 1952 m. partizanų spaudoje paskelbtas Juozo Šibailos (1905–1953) straipsnis. Jame istorinių įvykių dalyvis ne tik pakiliai papasakojo apie 1949 m. vasario 16-osios šventę „lietuviškoj ramovėj [Ramove buvo vadinamas Minaičių bunkeris – Aut.]“, bet ir nusakė Susitikimo darbo pobūdį: „Dirbom p a s i s k i r s t ę komisijomis. Bendruose posėdžiuose komisijų darbus sutikslinę, juos tvirtindavome.“


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/LIS.2014.0.5036