Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

ISSN 1822-8682 | eISSN 2538-8762

Žurnalo tematika. Deimantinės atvirosios prieigos žurnale publikuojami straipsniai, nagrinėjantys aktualius buhalterinės apskaitos, audito ir analizės teorinius ir praktinius klausimus, atskleidžiančius nuolat kintančios aplinkos įtaką šių sričių raidai, jų mokslo vystymosi vertinimą ir tendencijas, taikomų metodų, procesų, metodologijų bei kitų aspektų problemiškumą, naujausius mokslinius tyrimus. Žurnale taip pat publikuojami susijusių su apskaita, auditu ir analize sričių (vadybos, verslo administravimo, finansų valdymo) tyrimai, praplečiantys jų pritaikymo, sąsajų bei vystymo kitomis kryptimis galimybes.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Registruota duomenų bazėse. BASE, CNKI, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, Google Scholar (h5-index 3, g5-index 4), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Lituanistika, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Žurnalo istorija. 2007-2014 metų laikotarpiu žurnalo leidyba vyko nuosekliai, išleidžiant po 2 numerius per metus (taip pat papildomą numerį, skirtą publikuoti šios mokslo srities konferencijų medžiagą). Šiuo laikotarpiu žurnalo leidybą organizavo Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, bendradarbiaujant kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais. 2015-2017 m. susilpnėjus asociacijos veiklai, žurnalo leidyba laikinai buvo sustabdyta. Tačiau, dėl didelio šios srities mokslinių tyrimų sklaidos poreikio,  2018 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto iniciatyva žurnalo publikavimas buvo atnaujintas toliau nuosekliai tęsiant straipsnių publikavimą aktualiomis apskaitos, audito, įmonių veiklos analizės, vadybos ir kitomis susijusiomis temomis.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA