Kontaktai
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Kontaktai
Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Apskaitos ir audito katedra
Saulėtekio al. 9, II rūmai, 603 kab., 10222, Vilnius
Redaktoriaus pavaduotoja, Vice-editor Daiva Tamulevičienė, tel. 370 612 59214, email: daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt

Pagrindinis kontaktas

Rasa Subačienė
Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis