Baigiamasis darbas – profesinio bakalauro studijų rezultatas
Straipsniai
Birutė Jukonienė
Vilniaus kolegija, Lietuva
Ona Gudaitienė
Vilniaus kolegija, Lietuva
Melanija Sinevičienė
Vilniaus kolegija, Lietuva
Publikuota 2013-12-18
https://doi.org/10.15388/batp.2013.13469
PDF

Reikšminiai žodžiai

baigiamasis darbas
studijų rezultatas
vertinimas
kompetencijų lygis

Kaip cituoti

Jukonienė B., Gudaitienė O. ir Sinevičienė M. (2013) „Baigiamasis darbas – profesinio bakalauro studijų rezultatas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(14), p. 121-129. doi: 10.15388/batp.2013.13469.

Santrauka

Buhalterinės apskaitos studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu – baigiamojo darbo rengimu ir gynimu. Baigiamasis darbas visų studijų rezultatų apibendrinimas, kurio pagrindu autoriui suteikiamas profesinis bakalauras. Diplomantai rengdami bei gindami baigiamąjį darbą turi galimybę pademonstruoti praktinius gebėjimus ir įgūdžius. Darbe analizuojami verslo įmonės apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo teoriniai bei praktiniai aspektai, pateikiamos išvados ir siūlymai veiklos perspektyvoms. Straipsnyje nagrinėjama Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos absolventų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo tvarka, problemos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.