Lūkesčiai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms: kaita ir geroji praktika
Straipsniai
Gintarė Markauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-10-15
https://doi.org/10.15388/batp.2020.25
HTML

Reikšminiai žodžiai

lūkesčiai kompetencijoms
aukščiausio lygmens vadovų kompetencijos
kompetencijų kaita

Kaip cituoti

Markauskienė G. (2020) „Lūkesčiai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms: kaita ir geroji praktika“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 220, p. 3. doi: 10.15388/batp.2020.25.

Santrauka

Keičiantis ekonominei situacijai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms yra keliami itin aukšti reikalavimai: pradedant nuo funkcinio, formalaus vadovavimo, aiškiai apibrėžto statuso bei darbo funkcijų, baigiant šiuolaikinio lyderio paveikslu, kuris apima savyje begales kompetencijų ir netgi charakterio savybių bei nuolat keičiasi. Nagrinėjant mokslinės problemos ištirtumo lygį, pastebima, kad dažniausiai tiriama kompetencijų svarba, aukščiausio lygmens vadovų bendradarbiavimas, nagrinėjama asmeninio tobulėjimo, lyderystės tema, taip pat, kokios svarbiausios vadovų kompetencijos gali nulemti verslo sėkmę. Moksliniuose darbuose nėra keliami klausimai, kurie analizuotų aukščiausio lygmens vadovų kompetencijų kitimą laike bei lūkesčius kompetencijoms nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms kaitą gerųjų praktikų kontekste. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, naudoti sisteminimo bei apibendrinimo metodai, analizuojama geroji praktika bei atliktas lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms tyrimas. Mokslinės literatūros analizės rezultatai atskleidė, kokios kompetencijų grupės yra labiausiai vertinamos šiandieninėje verslo aplinkoje, taip pat, kokias galimybes atvėrė bei kokius uždavinius iškėlė karantino režimas šių dienų lyderiams. Atlikus tyrimą buvo nustatytos svarbiausios kompetencijos, tai – aukšti etikos ir moralės standartai, greitas sprendimų priėmimas bei atsidavimas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi.

HTML

Bibliografinės nuorodos

Gintarė Markauskienė: Vilniaus universitete, ekonomikos ir verslo administravimo fakultete įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Mokslinių interesų sritys – žmogiškieji ištekliai, lūkesčiai kompetencijoms, kompetencijų kaita. Institucijos adresas: Saulėtekio al. 9, II rūmai, LT-10222, Vilnius.

Gintarė Markauskienė: Bachelor’s and master’s degrees at Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration. Scientific interests: human resource management, expectations for competencies, changes of competencies. Address of institution: Saulėtekio av. 9, II building, LT-10222, Vilnius.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.