Didžiųjų duomenų taikymas finansinio audito procedūrose
Straipsniai
Kotryna Nagytė
Kauno Technologijos Universitetas
Lina Dagilienė
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2021-03-30
https://doi.org/10.15388/batp.2021.32
HTML

Reikšminiai žodžiai

didieji duomenys
didžiųjų duomenų analitika
finansinis auditas
finansinio audito procedūros

Kaip cituoti

Nagytė K. ir Dagilienė L. (2021) „Didžiųjų duomenų taikymas finansinio audito procedūrose“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (23), p. 4. doi: 10.15388/batp.2021.32.

Santrauka

Anotacija. Didieji duomenys (DD) (angl. Big Data) – vienas dažniausiai naudojamų terminų šiuolaikiniame verslo ir informacinių technologijų pasaulyje. Pagrindinės DD ypatybės (kiekis, greitis ir įvairovė) apima unikalų didelės apimties informacijos kiekių apdorojimą, nepaisant jų masto, saugojimo, skaičiavimo sudėtingumo ar analitinės ir statistinės koreliacijos. Reikšmingas DD atsiradimas ir panaudojimo galimybės keičia finansinės apskaitos ir audito vykdymą, automatizuojant duomenų surinkimo, pildymo ir analizavimo procesus, lyginant ir ieškant koreliacijos tarp skirtingo pobūdžio duomenų.

Nustatyta, kad pagrindiniai privalumai taikant didžiųjų duomenų analitiką (DDA) audito procese yra susiję su spartesniu ir efektyvesniu procedūrų atlikimu, išsamesnių rezultatų gavimu, duomenų grupavimu, rūšiavimu ir palyginimu pagal pasirinktus kriterijus. Tuo tarpu nustatyti trūkumai, taikant DDA, susiję su papildomai reikalinga specialistų priežiūra ir tinkama duomenų analize tam, kad duomenys būtų surenkami ir interpretuojami teisingai.

Straipsnyje pristatomas sukurtas konceptualus modelis, kuris parodo ryšius tarp DDA įrankių metodų ir audito įrodymų rinkimo procedūrų. Taip pat įvertinami kliento vidinę ir išorinę aplinką lemiantys veiksniai ir rizikos, kurie daro įtaką konkrečių audito procedūrų pritaikomumui įmonės veikloje. Modelio taikymas finansinio audito procedūrose apima 5-ių ryšių testavimą, t. y. tiriant klasifikacijos, klasterizacijos, regresijos ir laiko eilučių analizes, asociacijų taisyklių ir teksto tyrybos metodus, vizualizacijos įrankius.

Tyrimo tikslas – identifikuoti DDA įrankių taikymo galimybes finansinių ataskaitų audito procedūrose.

Naudojami tyrimo metodai: palyginamoji ir sisteminė literatūros analizė; turinio, statistinių duomenų, grafinė analizės.

Reikšminiai žodžiai: didieji duomenys, didžiųjų duomenų analitika, finansinis auditas, finansinio audito procedūros.

JEL klasifikacija: M15, M40, M42.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.