Nr. 26 (2022): Accounting Theory and Practice [Kaupiamasis]

Nr. 26 (2022)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Accounting Theory and Practice [Kaupiamasis]
Publikuota 2022-11-16

Straipsniai

Kastytis Senkus | Irma Kamarauskienė | Samanta Šedytė
Oro linijų bendrovių bankroto rizikos tikimybių ir tiesioginių išorinių aplinkos veiksnių įtakos vertinimas covid-19 kontekste
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18