Levo Vladimirovo akcija susigrąžinti istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius: amžininkų liudijimai
Straipsniai
Alma Braziūnienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15573
PDF

Reikšminiai žodžiai

Levas Vladimirovas
spausdintinis paveldas
Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai knygų rinkiniai

Kaip cituoti

Braziūnienė A. (2014) „Levo Vladimirovo akcija susigrąžinti istorinius Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius: amžininkų liudijimai“, Bibliotheca Lituana, 30, p. 209-228. doi: 10.15388/BiblLita.2014.3.15573.

Santrauka

Apie Levo Vladimirovo šeštajame XX a. dešimtmetyje inicijuotą ir vykdytą Vilniaus universiteto bibliotekos istorinių rinkinių susigrąžinimo akciją nemažai buvo rašyta to meto spaudoje (Jono Palionio, Jurgio Lebedžio, Irenos Petrauskienės straipsniai), apie tai mėgo pasakoti ir pats L. Vladimirovas, kultūrinėje spaudoje publikavęs ne vieną informacinio pobūdžio straipsnį šia tema, bet išsamaus mokslinio šios temos tyrimo neturime. Naujas nuosekliausiai L. Vladimirovo akciją nušviečiantis Inos Kažuro ir Evaldo Grigonio straipsnis „Levas Vladimirovas ir senojo Vilniaus universiteto bibliotekos byla“ buvo išspausdintas L. Vladimirovo šimtmečio jubiliejui skirtos parodos, vykusios 2012 metų lapkričio 15–2013 metų birželio 15 dienomis Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje, kataloge (Kažuro, Grigonis, 2012). Minėtini taip pat du šios temos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistro darbai: 2007 metų knygotyros magistro studijų programos absolventės Lauros Vancevičienės „Vilniaus universiteto istorinių knygų rinkinių grąžinimo akcija, 1956–1959“ (Vancevičienė, 2007) bei 2012 metų paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų absolventės Renatos Jariomčenkaitės „Lituaninio dokumentinio paveldo judėjimas“, kuriame buvo nagrinėti kai kurie šios temos aspektai (Jeriomčenkaitė, 2012). 
Šios publikacijos tikslas – akcijos susigrąžinti Vilniaus universiteto istorinius rinkinius faktus papildyti ar pagilinti pačių tuometinių akcijos dalyvių prisiminimais. Kai kurios tų prisiminimų detalės gana iškalbios.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.