Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo
Straipsniai
Alma Braziūnienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15580
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmeninė biblioteka
istorinė biblioteka
knygų rinkiniai ir kolekcijos
tyrimo šaltiniai
tyrimo metodai
tyrimo būdai (įrankiai)
knygos nuosavybės ženklai
archyviniai šaltiniai
proveniencijų tyrimai

Kaip cituoti

Braziūnienė A. (2012) „Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 33-65. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15580.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama senųjų istorinių Lietuvos asmeninių bibliotekų tyrimo situacija Lietuvoje (kas, kiek ir kaip šioje srityje padaryta ir daroma). Apžvelgiama šios temos istoriografija, ja remiantis sudaryta ir priede chronologiškai pateikiama tyrimų lentelė pagal asmeninių bibliotekų savininkus. Remiantis istoriografija, nagrinėjama, kokiais tyrimo metodais ir būdais, kokius tyrimo šaltinius daugiausia naudojant tirtos senosios Lietuvos bibliotekos. Daroma išvada, kad pagrindinis ir plačiausiai taikomas asmeninių bibliotekų tyrimo šaltinis – knygos nuosavybės ženklai. Šis šaltinis naudojamas kur kas produktyviau mokslinėms bibliotekoms pradėjus sparčiau moksliškai kataloguoti senuosius leidinius, aprašant juos egzemplioriniu principu, išaiškinant kiekvieno egzemplioriaus proveniencijas. Nustatyta, kad plačiausiai taikomi Lietuvos istorinių asmeninių bibliotekų tyrimo būdai – proveniencinis ir mišrusis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.