Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje
Straipsniai
Kristina Kulikauskienė
Siauliai County Povilas Višinskis Public Library
https://orcid.org/0000-0001-7350-1218
Laima Liukinevičienė
Šiaulių universitetas
Publikuota 2020-06-05
https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.35
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

inclusive organization
inclusive library for people with disabilities
change management įtrauki organizacija
socialiai neįgaliuosius įtraukianti biblioteka
pokyčių valdymas

Kaip cituoti

Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje (K. Kulikauskienė & L. Liukinevičienė , Trans.). (2020). Information & Media, 88, 120-141. https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.35

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos svarbiausių tarptautinių bei nacionalinių dokumentų nuostatos, įpareigojančios bibliotekas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo patenkinant neįgaliųjų informacinius, kultūrinius bei socialinius poreikius. Mokslinės literatūros analizė atskleidžia, jog socialinės įtraukties didinimo procesas yra pokytis bibliotekų veikloje, siejamas su inovacijų diegimu, reikalaujantis atitinkamo valdymo, o įgyvendinami pokyčiai turi apimti veiklas, atitinkančias esminius neįgaliuosius įtraukiančios bibliotekos elementus – organizacinį valdymą, aplinkos bei paslaugų pritaikymą neįgaliesiems, darbuotojų kompetencijų tobulinimą, bendradarbiavimą su neįgaliųjų organizacijomis bei paslaugų viešinimą. Straipsnyje pateikiami Šiaulių regiono bibliotekų 2014–2019 m. veiklos dokumentų (metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų) analizės rezultatai, leidžiantys įvertinti bibliotekų pasirengimą tapti neįgaliuosius įtraukiančiomis organizacijomis ir nustatyti esamą veiklų, susijusių su paslaugomis neįgaliesiems, inicijavimo, įgyvendinimo bei įtvirtinimo situaciją vertinant iš pokyčių valdymo perspektyvos.

PDF
HTML