T. 88 (2020): Informacijos mokslai

T. 88 (2020)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2020-04-29

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-6
PDF

Straipsniai

Rimvydas Laužikas | Darius Plikynas | Vytautas Dulskis | Leonidas Sakalauskas | Arūnas Miliauskas
Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Santraukos peržiūros 615 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais
Santraukos peržiūros 571 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287 | Straipsnio (HTML) peržiūros 304
Marija Stonkienė | Erika Janiūnienė
Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui
Santraukos peržiūros 786 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395 | Straipsnio (HTML) peržiūros 143
Regina Varnienė-Janssen | Albertas Šermokas
Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 509 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Virginija Šidlauskienė | Rasa Pocevičienė
Diskriminacinių nuostatų įveika – būtina prielaida moterų dalyvavimui priimant ekonominius sprendimus
Santraukos peržiūros 467 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Oksana Pavlova
Organizacinės kultūros sąsajos su šiuolaikiniu žmogiškųjų išteklių valdymu organizacijoje
Santraukos peržiūros 1600 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1222 | Straipsnio (HTML) peržiūros 555
Kristina Kulikauskienė | Laima Liukinevičienė
Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449 | Straipsnio (HTML) peržiūros 193
Aurelija Ulbinaitė | Justas Gribovskis
Žinių valdymo procesų ir verslo procesų integracijos sąveikos vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 704 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 868 | Straipsnio (HTML) peržiūros 321