T. 88 (2020): Informacijos mokslai

T. 88 (2020)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2020-04-29

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
1-6
PDF

Straipsniai

Rimvydas Laužikas | Darius Plikynas | Vytautas Dulskis | Leonidas Sakalauskas | Arūnas Miliauskas
Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Santraukos peržiūros 678 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304 | Straipsnio (HTML) peržiūros 95
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais
Santraukos peržiūros 628 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326 | Straipsnio (HTML) peržiūros 364
Marija Stonkienė | Erika Janiūnienė
Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: socialinių medijų naudojimas asmeninės mokymosi aplinkos, asmeninio mokymosi tinklo kūrimui
Santraukos peržiūros 847 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 443 | Straipsnio (HTML) peržiūros 162
Regina Varnienė-Janssen | Albertas Šermokas
Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255 | Straipsnio (HTML) peržiūros 154
Virginija Šidlauskienė | Rasa Pocevičienė
Diskriminacinių nuostatų įveika – būtina prielaida moterų dalyvavimui priimant ekonominius sprendimus
Santraukos peržiūros 518 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Oksana Pavlova
Organizacinės kultūros sąsajos su šiuolaikiniu žmogiškųjų išteklių valdymu organizacijoje
Santraukos peržiūros 1797 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1362 | Straipsnio (HTML) peržiūros 671
Kristina Kulikauskienė | Laima Liukinevičienė
Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje
Santraukos peržiūros 628 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 500 | Straipsnio (HTML) peržiūros 208
Aurelija Ulbinaitė | Justas Gribovskis
Žinių valdymo procesų ir verslo procesų integracijos sąveikos vertinimo modelis
Santraukos peržiūros 770 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 987 | Straipsnio (HTML) peržiūros 376