Adaptyvios programavimo mokymosi sistemos modelis
-
Jūratė Urbonienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2063
PDF

Kaip cituoti

Urbonienė J. (2013). Adaptyvios programavimo mokymosi sistemos modelis. Information & Media, 66, 108-122. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2063

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami programavimo mokymo ypatumai, apžvelgiama mokymosi stilių įvairovė bei mokymosi stiliaus įtaka mokymosi rezultatams. Plačiau aptariamas Herrmanno smegenų dominavimo instrumentas1 (HBDI), kuris leidžia besimokančiuosius suskirstyti pagal jų smegenų pusrutulio išsivystymą. Remiantis programavimo mokymo patirtimi ir fundamentaliais programavimo mokymo srities mokslininkų darbais, nagrinėjamos programavimo mokymosi sunkumų priežastys (programavimo srities specifiškumas, mokymosi būdų ir mokymosi metodų parinkimas), išskiriamos ir apibendrinamos esminės idėjos. Pagrindinis dėmesys skiriamas adaptyvios programavimo mokymosi sistemos (APMS) koncepciniam modeliui pristatyti. Modeliuojama APMS leis priderinti mokymosi objektus, išrenkant juos iš mokymosi objektų saugyklų, ir užtikrinti atitinkamų kompetencijų pasiekimo lygį atsižvelgiant į besimokančiojo mokymosi stilių pagal Herrmanno skirstymą bei ankstesnę jo mokymosi patirtį.
Pagrindiniai žodžiai: programavimo mokymasis, adaptyvi mokymosi sistema, Herrmanno mokymosi stiliai.

Model of an adaptive programming learning system
Jūratė Urbonienė

Summary
The paper analyzes the characteristics of programming training, reviews students’ learning styles and learning style influence on learning outcomes, the Herrmann brain dominance Instrument (HBDI), which enables to classify learners according to their brain hemisphere development. Based on the programming learning experiences and fundamental programming training, scientists’ works, the programming learning difficulties (sych as the programming field specificity, selection of learning styles and learning methods selection) are analyzed, and the key ideas are identified and summarized. The main focus is on adaptive programming learning system. The proposed adaptive programming learning system model will improve students’ motivation and the level of achieved results according to the pre-defined rules. The motivation will be improved by selecting a student’s learning style and most appropriate learning objects. It is planned to create the system of introducing this model and testing it with real learners.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai