T 54 (2010): Informacijos mokslai

T 54 (2010)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2010-01-01

Recenzijos

Informacinės technologijos

Saulius Gudas | Gražina Kalibataitė
Įmonės metaduomenų modelio formavimas remiantis veiklos modeliu
Santraukos peržiūros 371
17-43
PDF
Valentina Dagienė | Jūratė Urbonienė
Programavimo mokymasis: lyginamoji kalbos ir aplinkos analizė
Santraukos peržiūros 507
44-62
PDF
Eugenijus Kurilovas | Irina Vinogradova
Virtualiosios mokymosi aplinkos techninės kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 393
63-72
PDF

Disertacijos

Komunikacija viešajame sektoriuje

98-114
PDF

Žiniasklaida

Deimantas Jastramskis
Parasocialinė žiniasklaidos veikėjų ir auditorijos sąveika
Santraukos peržiūros 466
87-97
PDF

Informacjos vadyba

Irmantas Aleliūnas | Zenona Atkočiūnienė
Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste
Santraukos peržiūros 567
7-16
PDF