Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo galimybės: Lietuvos atvejis
Informacijos ir žinių vadyba
Vincas Grigas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3121
PDF

Reikšminiai žodžiai

bibliotekininkas edukatorius
informacinis raštingumas
profesiniai standartai
faktorių analizė
bibliotekininkystė
studijų programų analizė

Kaip cituoti

Grigas V. (2011). Bibliotekininko edukatoriaus ugdymo galimybės: Lietuvos atvejis. Information & Media, 58, 74-93. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3121

Santrauka

Straipsnyje aptariamos galimybės rengti bibliotekininką edukatorių, kuris galėtų ugdyti informacinio raštingumo gebėjimus. Pagrindinis dėmesys skiriamas bibliotekininko edukatoriaus ugdymo studijų metu analizei. Siekta įvertinti, kiek profesionalius bibliotekininkus rengiančiose Informologijos (Klaipėdos universitetas), Bibliotekininkystės ir informacijos (Vilniaus universitetas) bei Bibliotekos informacijos išteklių valdymo (Šiaulių valstybinė kolegija) studijų programose ugdomi gebėjimai atitinka bibliotekininkui edukatoriui būdingą gebėjimų visumą. Studijų programos analizuotos remiantis Instruktuojančių bibliotekininkų ir koordinatorių kvalifikacinių įgūdžių standartais. Tyrimo duomenų analizei naudota faktorių analizė. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad Informologijos, Bibliotekininkystės ir informacijos bei Bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos atitinka daugelį standartuose numatytų kriterijų, tačiau šių studijų programų atitikties standartams vidurkiai skiriasi. Labiausiai standartus atitinka Vilniaus universiteto studijų programa.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.