Personalo valdymas bibliotekos reputacijos vadyboje: Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimo rezultatų pristatymas
Komunikacija organizacijoje
Laura Juchnevič
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3158
PDF

Kaip cituoti

Juchnevič L. (2011). Personalo valdymas bibliotekos reputacijos vadyboje: Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimo rezultatų pristatymas. Information & Media, 55, 19-31. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3158

Santrauka

Vienas dabar aktualių klausimų – rūpinimasis organizacijos reputacija ir jos palaikymu. Ypač svarbu išsilaikyti nuolat kintančioje visuomenėje, sudominti savo paslaugomis ar produktais jau esamus ar potencialius vartotojus, didinti suinteresuotųjų pasitikėjimą. Manoma, kad tai ypač svarbu privačioms ar verslo organizacijoms, užmirštant valstybines bei viešąsias organizacijas. Šiame straipsnyje dėmesys telkiamas į valstybines įstaigas – bibliotekas. Jos analizuojamos pasitelkus personalo valdymo dėmenį, o tyrimui pasirinkus Lietuvos apskričių viešąsias bibliotekas.
Straipsnis parengtas remiantis magistro darbu „Personalo valdymas bibliotekos reputacijos vadyboje“ (vadovė doc. dr. Renata Matkevičienė; Vilnius, 2010 m.).
Pagrindiniai žodžiai: reputacijos vadyba, bibliotekos reputacijos vadyba, personalo valdymas.

Role of Personnel Management in Library Reputation Management
Laura Juchnevič

Summary
Caring for the organization’s reputation, its furtherance is among the questions of the day. It is determined by the aim to survive in the ever-changing society, to engage the existing and potential customers in services or products, to increase the trust in services of all interested parties. It is believed that caring for the organization’s reputation is of utmost importance only for private and business organizations, thus forgetting public organizations. This article focuses on public institutions – libraries – while analyzing the problem through the profile of human resource management, using the model of Lithuanian county public libraries. The article is based on the master’s work (supervisor Assoc. Prof. Dr. Renata Matkevičienė; Vilnius, 2010).

n>

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.