Bibliotekų vaidmenų kaita sistemų teorijos kontekste
Informacijos valdymas
Laura Juchnevič
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014.69.5101
PDF

Reikšminiai žodžiai

sisteminis požiūris
sistemų teorija
lanksčiųjų sistemų metodologija
biblioteka kaip sistema
bibliotekų vaidmenų kaita

Kaip cituoti

Juchnevič L. (2015) „Bibliotekų vaidmenų kaita sistemų teorijos kontekste“, Information & Media, 690, p. 103-117. doi: 10.15388/Im.2014.69.5101.

Santrauka

Straipsnyje siekiama teoriškai pagrįsti bibliotekų vaidmenų kaitos tyrimo sisteminės prieigos tinkamumą realaus pasaulio problemos – kokius vaidmenis turi atlikti bibliotekos, atliepdamos visuomenės poreikius – sprendimui. Sisteminis požiūris ir sistemų teorija taikoma humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, siekiant tiriamą objektą tirti visumiškai, o lanksčiųjų sistemų metodologija apibrėžia taikomus metodus tiriant sudėtingus, daugialypius ir nuolat kintančius socialinius objektus. Straipsnyje biblioteka analizuojama kaip sudėtinga sistema, kurią veikia sinerginiai procesai; supažindinama su bibliotekų vaidmenų kaitos tyrimo taikant lanksčiąją sistemų metodologiją programa ir bibliotekos kaip sistemos konceptualizavimo pagal CIDOC CRM* ontologinį modelį galimybėmis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.